CORPORACIÓ

L'ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2015-2019, la Corporació Municipal de Villalonga està formada per 11 Regidors, inclosa l'Alcaldia-Presidència, que representen a tres grups polítics municipals diferents:

Grup Municipal Socialista: 4 regidors.
Grup Municipal Popular: 3 regidors.
Grup Municipal Compromís: 2 regidors.
Grup Municipal no adscrit: 2 regidors.

Delegacions i atribucions de regidors Delegacions i atribucions de regidors

Enric Llorca Miñana

Alcalde

Hisenda.
Urbanisme, Disciplina urbanística.
Arxiu municipal.
Sanitat.
Recursos humans i personal, compartida amb Juan José Sanchis García.

enric.llorca@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Vicent Rocher Nácher
Tinent d'Alcalde

 

Obres públiques: manteniment de parcs i jardins, neteja vies públiques, camins rurals, etc.
Agricultura: Consell Agrari Municipal i infraestructures agràries.
Medi Ambient.
Turisme, noves tecnologies, comunicació i comerç.

vicent.rocher@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Mari Carmen Seguí Benavent

Regidora

Servei públic de biblioteca municipal.
Patrimoni històric i artístic.
Educació i servei d'escoleta pública municipal.
Escola d'adults.
Gabinet psicopedagògic municipal.
Assumptes socials, convocatòria i adjudicació d'ajudes i subvencions en matèria de benestar social.
Coordinació i impuls a les polítiques de la tercera edat, relacions amb les associacions de jubilats i les "Ames de Casa".
Coordinació de l'equip social de base.
Coordinació igualtat de gènere.

Compartit amb Juan José Sanchis García:
Cultura, setmana cultural, actes culturals diversos.
Foment de la cultura i promoció lingüística.
Atenció a les associacions culturals del poble i en especial a l'Agrupació Musical de Villalonga.
Política de joventut.

Auxiliar administrativa. Ha participat activament en diverses associacions i col·lectius locals: (AMPA) de l’escola pública “Verge de la Font”, Agrupació Musical de Villalonga i Consell Escolar.

mcarmen.segui@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Juan José Sanchis García

Tinent d'alcalde

Servei d'esports, programació esportiva, poliesportiu, piscina municipal.
Associacions esportives.
Festes patronals, altres festes, comissió de festes, altres espectacles.
Control i gestió del mercat municipal.
Tresorer.
Personal i recursos humans compartit amb l'alcaldia.

Compartit amb Mari Carmen Seguí Benavent:
Cultura, setmana cultural, actes culturals diversos.
Foment de la cultura i promoció lingüística.
Atenció a les associacions culturals del poble i en especial a l'Agrupació Musical de Villalonga.
Política de joventut.

juanjo.sanchis@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Fernando Rocher Sastre
Regidor. Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

 

 

fernando.rocher@villalonga.es

LOGO DEL PARTIT POPULAR

Ana Juan Moratal
Regidora

 

 

ana.juan@villalonga.es

LOGO DEL PARTIT POPULAR

Ángeles Roselló Llácer
Regidora

 

 

angeles.rosello@villalonga.es

LOGO DEL PARTIT POPULAR

Vicent Ferrer Estruch
Regidor

 

 

 

LOGO DE COMPROMÍS

José Ramón Estevan Ripoll

Regidor

Tècnic Administratiu amb el grau mitjà de valencià.
Ha sigut membre de la directiva i president de l'AMPA de l'Escola "Verge de la Font" i de l'IES "Vall de la Safor". Membre de l'Agrupació Muntanyista de Villalonga. Funcionari de la Generalitat. Treballa en el Centre SERVEF de Gandia.

joseramon.estevan@villalonga.es

LOGO DE COMPROMÍS

Alicia Gomis Ribes
Regidora

 

Treballa com encarregada d'una tenda de comerç tèxtil. Aficionada a la fotografia i les noves tecnologies.

alicia.gomis@villalonga.es

GRUP MUNICIPAL NO ADSCRIT

Lidia Reig Adrián
Regidora

 

 

lydia.reig@villalonga.es

GRUP MUNICIPAL NO ADSCRIT

Vicent Rocher Nácher. Villalonga Ajuntament

Mari Carmen Seguí Benavent. Villalonga Ajuntament

 

 

 

 

 

 

José Ramón Estevan Ripoll. Villalonga Ajuntament

Alicia Gomis Ribes. Villalonga Ajuntament