CORPORACIÓ

L'ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2019-2023, la Corporació Municipal de Villalonga està formada per 11 Regidors, inclosa l'Alcaldia-Presidència, que representen a quatre grups polítics municipals diferents:

Grup Municipal Socialista: 5 regidors i regidores.
Grup Municipal Compromís: 2 regidors.
Grup Municipal Popular: 2 regidors.
Grup Municipal Fer Poble: 2 regidores.

Delegació regidories i assignació dedicació exclusiva Delegació regidories i assignació dedicació exclusiva

Domingo García Pérez

Alcalde

domingo.garcia@villalonga.es

LOGO DE COMPROMÍS

Joan Enric Rocher Nácher

Regidor

joanenric.rocher@villalonga.es

LOGO DE COMPROMÍS

Román Garrigos Mascarell
Regidor

 

roman.garrigos@villalonga.es

LOGO DEL PARTIT POPULAR

Jose Fernando Ripoll Ferre
Regidor

 

josefernando.ripoll@villalonga.es

LOGO DEL PARTIT POPULAR

Alicia Gomis Ribes

Regidora

Treballa com encarregada d'una tenda de comerç tèxtil. Aficionada a la fotografia i les noves tecnologies.

alicia.gomis@villalonga.es

Logo fer poble. Villalonga

Lidia Reig Adrián
Regidora

 

lydia.reig@villalonga.es

Logo Fer Poble. Villalonga.

Enric Llorca Miñana

Regidor

enric.llorca@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Mari Carmen Seguí Benavent

Regidora

mcarmen.segui@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Jordi Ribes Pérez

Regidor

jordi.ribes@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Maria Fuentes Ferrer Flores

Regidora

mfuentes.ferrer@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE

Salvador Estevan Bataller

Regidor

salvador.estevan@villalonga.es

LOGO PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL PSOE