Borses de treball - 2020 Borses de treball - 2020

Borses de treball - 2018 Borses de treball - 2018

Títol
Solicitud borsa de treball 2018.doc
Bases generals per a les borses de treball.pdf
2018.12.19 Borsa de treball oficial de primera servei obres. Resultat de les dues proves.pdf
2018.12.14 Borsa de treball oficial de primera servei obres. Resultats primer exàmen i convocatòria segon..pdf
2018.12.10 Borsa de treball oficial de primera servei obres. Relació definitiva admesos i exclosos.pdf
2018.11.30 Borsa de treball oficial de primera servei obres. Relació provisional admesos i exclosos.pdf
2018.11.14 Borsa de treball oficial de primera servei obres. Bases i convocatòria.pdf
2018.08.03 Llista definitiva. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.08.02 Restultat definitiu. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.08.01 Resultats segon exercici. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.07.27 Resultats primer exercici. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.07.23 Resolució convocatòria examen. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.07.23 Comunicació resolució convocatòria examen. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.07.19 Llistat definitiu. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.07.06 Llistat provisional. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.06.28 Llistat provisional. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.06.25 Bases. Borsa treball auxiliar administratiu 2018.pdf
2018.06.21 Resultat oposició. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.06.19 Llista definitiva. Borsa treball socorristes 2018.pdf
2018.06.19 Llista definitiva. Borsa treball monitors escola d.estiu 2018.pdf
2018.06.19 Baremació. Borsa treball socorristes 2018.pdf
2018.06.19 Baremació. Borsa treball monitors escola estiu 2018.pdf
2018.06.15 Llista definitiva. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.06.05 Llista provisional. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.06.02 Llistat provisional. Borsa treball socorrista 2018.pdf
2018.06.02 Llistat provisional. Borsa treball monitor escola estiu 2018.pdf
2018.05.22 Sol.licitud. Borsa treball socorrista 2018.pdf
2018.05.22 Sol.licitud. Borsa treball monitor escola estiu 2018.pdf
2018.05.22 Sol.licitud. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.05.22 Bases. Borsa treball socorrista 2018.pdf
2018.05.22 Bases. Borsa treball monitor escola estiu 2018.pdf
2018.05.22 Bases. Borsa treball auxiliar ajuda domicili 2018.pdf
2018.03.09 Relació aprovats borsa treball treballador o treballadora social.pdf
2018.03.02 Relació aprovats borsa psicòlegs o psicòlogues
2018.02.22 Llistat aprovats primera fase. Borsa treballador social
2018.02.16 Llistat aprovats 1ª fase psicòlegs o psicòlogues.pdf
2018.02.16 Llista definitiva borsa treball treballador o treballadora social.pdf
2018.02.12 LLista definitiva Borsa psicòlegs o psicòlogues.pdf
2018.02.05 Llista provisional admesos borsa treballador o treballadora social.pdf
2018.02.01 LLista provisional Borsa psicólegs o psicòlogues.pdf
2018.01.15 Instància borsa treball treballador o treballadora social.docx
2018.01.15 Instància borsa treball psicòleg o psicòloga.docx
2018.01.15 Bases borsa treball treballador o treballadora social.pdf
2018.01.15 Bases borsa treball psicòleg o psicòloga.pdf