Al vostre abast

Amb el portal de la transparència, tota la informació institucional es troba a l'abast del visitant. L'organització municipal, les borses de treball, la informació econòmica, els processos de contractació, tota la informació urbanística i normativa i altres documents i arxius digitalitzats d'interés, podran ser consultats de manera fàcil pels usuaris d'aquest nou espai.

A més a més, la participació ciutadana i la comunicació directa amb l'ajuntament mitjançant formularis i altres mecanismes que aniran dotant-se al portal progressivament, configuren un nou escenari on el ciutadà té la paraula.

Esperem aconseguir que aquest espai siga utilitzat quotidianament pels nostres conciutadans i qualsevol persona interessada a conéixer les dades de la gestió municipal així com fer possible que els grups de l'oposició puguen també aconseguir informació directament sense necessitat de cap altre tràmit administratiu.

Amb la transparència guanyem tots i totes.