Pensat per al ciutadà

L'aposta de posar en funcionament aquest portal obeeix al compromís d'un govern sensibilitzat amb la transparència institucional. Villalonga, a partir de la presentació d'un espai específic per a contenir la informació sobre la gestió municipal, avança cap a una administració més transparent i responsable.                                                           

Aconseguir amb senzilles accions que el visitant interessat a obtenir informació relacionada amb l'ajuntament i la gestió dels recursos públics, és un dels punts forts d'aquesta eina de comunicació institucional. Cercar documents i arxius per qualsevol terme, paraula o xifra, filtrar la documentació a consultar segons la seua categorització basada en el tipus d'informació que conté o accedir a la informació directament mitjançant un menú clar i intuïtiu són les utilitats del portal de la transparència de Villalonga.